NAJAVA: CJELONOĆNO KLANJANJE NA VELIKI ČETVRTAK U Svetoj noći s Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro, organiziramo u našoj crkvi Cjelonoćno klanjanje pred Presvetim.

Čitavu će se noć pred Presvetim izmjenjivati naši mladi: apostoli i bakljonoše-maturanti, folklor i ostala naša mladež, a vi možete dolaziti preko cijele noći kad je kome zgodno i u tišini moliti za svoje potrebe, možete dolaziti pojedinačno, obiteljski, grupno, kako želite.

Raspored noćnog klanjanja s Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro:

20:00 – 20:30 DUMO I MINISTRANTI – POČETAK KLANJANJA
20:30 – 21:00 IVAN MARIĆ I IVAN STIJEPIĆ
21:00 – 21:30 MARKO ŠUTALO I BOŽEN MILANOVIĆ
21:30 – 22:00 MARKO VUKIĆ I ERNEST DŽAKULA
22:00 – 22:30 BRUNO PAPAC I STIJEPAN STANIĆ
22:30 – 23:00 ANTE RAGUŽ I GABRIEL BUZUK
23:00 – 23:30 BORNA ŠUTALO I ANTE RAGUŽ
23:30 – 00:00 MARKO JUKO  I TOMA ALEKSIĆ
00:00 – 00:30 DANIEL RAGUŽ I JOSIP PREVIŠIĆ
00:30 – 01:00 IVAN BRAĆ I ANTE MARKOVIĆ
01:00 – 01:30 IVAN ALEKSIĆ I VLADIMIR JERINIĆ
01:30 – 02:00 BOŠKO RAGUŽ  I LUKA  MARIĆ
02:00 – 02:30 ILIJA PERUTINA I MARKO RAIČ
02:30 – 03:00 IVAN RAIČ I KREŠIMIR GOLUŽA
03:00 – 03:30 IVAN RAGUŽ I LUKA PAPAC
03:30 – 04:00 MARIJANA ANDRIĆ I MARIJA VUKIĆ
04:00 – 04:30 MIRKO MARIĆ I MATEJ ŠUTALO
04:30 – 05:00 TOMISLAV RADIĆ I ZVONIMIR VUJNOVIĆ
05:00 – 05:30 MAGDALENA PAŽIN I RENATA KNEŽEVIĆ
05:30 – 06:00 MILIJANO ANĐELO JARAK I KRISTIJAN ŠUTALO
06:00 – 06:30 KREŠIMIR ŠUTALO I MARIN BOŠKOVIĆ
06:30 – 07:00 MATEJ BOŠKOVIĆ I GABRIJEL MARIĆ
07:00 – 07:30 DARIJA PERIĆ I EMANUELA PERIĆ
07:30 – 08:00 DUMO I MINISTRANTI – ZAVRŠETAK KLANJANJA