NAJAVA: CJELONOĆNO KLANJANJE NA VELIKI ČETVRTAK U Svetoj noći s Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro, organiziramo u našoj crkvi Cjelonoćno klanjanje pred Presvetim.

Čitavu će se noć pred Presvetim izmjenjivati naši mladi: apostoli i ostala naša mladež, a vi možete dolaziti preko cijele noći kad je kome zgodno i u tišini moliti za svoje potrebe, možete dolaziti pojedinačno, obiteljski, grupno, kako želite.

Molitva u tišini pred Presvetim Sakramentom, na oltaru sv. Josipa.


Raspored noćnog klanjanja s
Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro

20:00 – 20:30
DUMO I ČASNE SESTRE
20:30 – 21:00 apostoli Ivan Milanović i Matej Bošković
21:00 – 21:30 apostoli Josip Raguž i Branimir Raguž
21:30 – 22:00 apostoli Matej Matić i Nedjeljko Marić
22:00 – 22:30 apostoli Kristijan Šutalo i Matej Previšić
22:30 – 23:00 apostoli Gabriel Marić i Zvonimir Vujnović
23:00 – 23:30 apostoli Mislav Goluža i Marin Juko
23:30 – 00:00
bakljonoše Karlo Bošković, Dragan Perić i Ivan Radić
00:00 – 00:30 bakljonoše Mateo Kalfić i Mladen Raguž (Dragojlov)
00:30 – 01:00 mladi Luka Martić i Luka Papac
01:00 – 01:30 mladi Monika Perutina i Viktorija Perutina
01:30 – 02:00 mladi Emma Raguž, Matea Pažin i Gabriela Džakula
02:00 – 02:30 mladi Karla Butigan i Katarina Obradović
02:30 – 03:00 mladi Stanka Perić i Ivana Moro
03:00 – 03:30 mladi Mirko Marić i Milja Jarak
03:30 – 04:00 mladi Marko Juko i Toma Aleksić
04:00 – 04:30 mladi Pavla Milanović i Marija Raguž
04:30 – 05:00 mladi Marija Antunović, Jelena Marić i Andrijana Pažin
05:00 – 05:30 mladi Elena Marić, Nina Marić i Ivana Raguž
05:30 – 06:00 mladi Željana Krešić i Matea Krešić
06:00 – 06:30 mladi Sara Maslać i Zora Maslać
06:30 – 07:00 mladi Karla Maslać i Kristina Raič
07:00 – 07:30 mladi Magdalena Pažin i Daniela Stanković
07:30 – 08:00

DUMO I ČASNE SESTRE – završetak klanjanja