NAJAVA: CJELONOĆNO KLANJANJE NA VELIKI ČETVRTAK U Svetoj noći s Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro, organiziramo u našoj crkvi Cjelonoćno klanjanje pred Presvetim.

Čitavu će se noć pred Presvetim izmjenjivati naši mladi: apostoli i ostala naša mladež, a vi možete dolaziti preko cijele noći kad je kome zgodno i u tišini moliti za svoje potrebe, možete dolaziti pojedinačno, obiteljski, grupno, kako želite.

Molitva u tišini pred Presvetim Sakramentom, na oltaru sv. Josipa.


Raspored noćnog klanjanja s
Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro

20:00 – 20:30 DUMO I ČASNE SESTRE
20:30 – 21:00 MARKO BOŠKOVIĆ I MILIJANO ANĐELO JARAK
21:00 – 21:30 MATEJ ŠUTALO I MATEO KALFIĆ
21:30 – 22:00 IVAN RADIĆ I KARLO BOŠKOVIĆ
22:00 – 22:30 DRAGAN PERIĆ I MARKO KUKRIKA
22:30 – 23:00 MIRKO MARIĆ I TONI KATIĆ
23:00 – 23:30 BRUNO VUJNOVIĆ I KARLO ROSIĆ
23:30 – 00:00
VEDRAN RAGUŽ I BLAŽENKO PERIĆ
00:00 – 00:30 KREŠO PERIĆ, VINKO ČOKO I MLADEN RAGUŽ
00:30 – 01:00 ŽELJKO MARKOVIĆ I DAMIR MARIĆ
01:00 – 01:30 IVAN RAIČ I JOSIP PREVIŠIĆ
01:30 – 02:00 MONIKA PERUTINA I VIKTORIJA PERUTINA
02:00 – 02:30 EMMA RAGUŽ I MATEA PAŽIN
02:30 – 03:00 DANIJEL PALIĆ I TOMISLAV RADIĆ
03:00 – 03:30 JELENA MARIĆ, ANDRIJANA PAŽIN I MARIJA ANTUNOVIĆ
03:30 – 04:00 ANTE BOŠKOVIĆ I VIDE PAPAC
04:00 – 04:30 VERONIKA ŠUTALO I MIA KALFIĆ
04:30 – 05:00 BRIGITA PAVLOVIĆ I IVANA MARIĆ
05:00 – 05:30 MARTA MARIĆ I ANĐELA VUJNOVIĆ
05:30 – 06:00 JOSIPA BOŠKOVIĆ I BOŽENA MARIĆ
06:00 – 06:30 KARLA MASLAĆ I SARA MASLAĆ
06:30 – 07:00 ANTE MARKOVIĆ I IVAN PULJIĆ
07:00 – 07:30 MARIJA RAGUŽ I ANA RAGUŽ
07:30 – 08:00
DUMO I ČASNE SESTRE – završetak klanjanja