Proglašena Godina vjereGodina vjere: U nedjelju 14. listopada 2012. u svim našim župama otvoramo Godinu vjere, koja će trajati do 24. studenoga – Krist Kralj. 2013. godinu ispuniti ćemo raznim pastoralno-duhovnim programima, a sve u vidu učvršćenja našega vjerničkog puka u svetoj vjeri.

U subotu 13. listopada 2012. o. Biskup s dekanima naših biskupija pod sv. Misom u 18,00 sati u našoj mostarskoj katedrali je proglasio Godinu vjere za naše biskupije, a u četvrtak, 11. listopada sv. Otac Papa proglasio je u Rimu na Trgu Sv. Petra Godinu vjere za cijelu Crkvu Katoličku.