Stolac – župna kuća i kapelica 1869.Župa Stolac osnovana je 1863. Kuća s kapelicom izgrađena je 1865. Fotografija je snimljena 1869. za vrijeme župnikovanja don Lazara Lazarevića, provikara Trebinjske biskupije, koji je došao 1867. za župnika u Stolac.

Slika prikazuje groblje, grobljansku kapelicu i neke žene, a u drugom planu je župna kuća s kapelicom, sve skupa ograđeno velikim zidom. U dvorištu se vidi svijet, kao i neke žene ispred ovog zdanja.

Stolac – župna kuća i kapelica 1869.

Preuzeto: Katolički tjednik, godina XIV. 23/14. lipnja 2015.