Stolački dumo Rajko u svojoj rodnoj župi Prenj-Dubrave proslavio 40 godina svećeništva (1978.-2018.)Stolački župnik don Rajko Marković, na Veliku Gospu, 15. kolovoza 2018. u svojoj rodnoj župi Prenj-Dubrave proslavio je 40 godina svećeništva (1978.-2018.). Zaštitnik župe je sv. Mihovil, ali se od davnina Velika Gospa, supatron župe, slavi svečanije i masovnije, pa ova Gospina svetkovina okupi vjerni puk iz svih okolnih župa u velikom broju.

Sve Mlade Mise u ovoj starodrevnoj župi slavljene su uvijek na Veliku Gospu, tako je i don Rajko prije 40 godina svoju Mladu Misu slavio na Svetkovinu Gospina Uznesenja na nebo, 15. kolovoza 1978., a zaređen je za svećenika iste godine na Petrovdan, 29. lipnja u Gracu kod Neuma, po rukama mostarskog biskupa dr. Petra Čule. Ove je godine don Rajko odlučio, u dogovoru s prenjskim župnikom don Milom Vidićem, slaviti sv. Misu zahvalnicu povodom 40 godina svećeništva upravo na Veliku Gospu.

Osvanuo lijep dan, svijeta se skupilo dosta sa svih strana, svećenici prije Mise ispovijedaju one koji se nisu uspjeli ispovijediti u devetnici Velikoj Gospi koja je prethodila središnjem Gospinu slavlju. U 11,00 sati zazvoniše prenjska zvona, najljepša na svijetu, a procesija krenu iz prenjske župne crkve na vanjski oltar. Naprijed idu ministranti s križem i svijećama pa svećenici koncelebranti sa slavljenikom. Ulaznu pjesmu intonira župni zbor: Uđite s hvalama, a čitavi nazočni opuk zdušno prihvaća. Don Rajko započinje sv. Misu: U ime Oca…. pozdravlja sav okupljeni puk Božji, župnika i koncelebrante i onda se prisjeća svoje Mlade Mise.

Bilo je to prije 40 godina na Veliku Gospu, 15. kolovoza 1978. utorak, Bože moj sjećam se kao da je jučer bilo. Župnik don Ilija pozdravlja na početku, moj kum don Damjan propovijeda i sad bih znao ponoviti svaku riječ koju je izgovorio. Tada se javilo preko 100 mladića da budu konobari za ručkom, oni su danas stariji ljudi pod brkovima s unucima u naručju, preko 50 djevojaka javilo se da će splesti vijence kod svojih kuća i na rukama ih donijeti kod crkve da se okiti crkva i crkveno dvorište i one su danas ovdje s nama, to su gospođe od svojih 55-60 godina sa svojim potomstvom. Tu su bili moji roditelji i braća, moje pokojne roditelje i brata uključujem u ovu sv. Misu, a živim članovima moje obitelji želim Božji blagoslov i njih uključujem u sv. Misu. Nas trojica mladomisnika ovdje na istom mjestu na oltaru, pokojni don Ivo Pavlović, don Blaž Ivanda i ja, svećenici u koncelebraciji, a mnogi dođoše poslije sv. Mise na mladomisnički ručak jer su pučke Mise imali u svojim župama, dođe i pokojni biskup Žanić. Poslije Mise dok domaćini slaze u dumin čajer na mladomisnički ručak, mladi uhvatili pred crkvom kolo, ječi pjesma na sve strane. Tada su mnogi mladi po prvi put prohodali, proćosali, upoznali se i pošli zajedno kao mladić i djevojka, poslije se uzeli i zasnovali kršćanske obitelji, čestitam i njima 40 godina zajedničkog koračanja kroz ovozemaljski život. Ja ovu sv. Misu slavim kao Misu zahvalnicu za svojih 40 godina svećeništva u koju uključujem moju rodnu župu Prenj-Dubrave, moju sadašnju župu Stolac u koju sam poslan pastoralno djelovati, moje bivše župe u kojima sam djelovao kao svećenik, Hrasno i Gabela Polje, sve pokojne i žive moje župnike, biskupe koji su me zaredili i u pastoral slali, svu braću svećenike u koncelebraciji,  ali i vas sve molim braćo i sestre zahvalite i vi Bogu pod ovom sv. Misom za vaših 10, 30, 50, 80 godina života što nam je Bog dao da smo danas mogli doći na ovu sv. Misu, mogli smo biti u bolnici, ili ne daj Bože nepokretni, ali nismo nego evo nas danas živi i zdravi slavimo ovu sv. Misu na dan Gospina Uznesenja na nebo. A sada vas sve pozivam braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe i pokajmo se za njih da bismo mogli slaviti čista srca ovu sv. Misu.

I Misa je išla svojim uobičajenim tijekom. Ministriraju župni ministranti, pjevaju župni pjevači, čitaju župni čitači, a u sv. Misi uz slavljenika i župnika koncelebriraju: don Damjan Raguž župnik Rotimlje, don Nikola Menalo župnik Blagaj-Bune, don Stipe Gale župnik Aladinića, don Ivan Marčić župni pomoćnik župe sv. Mateja iz Mostara, a poslije se pridružuje i don Damir Pažin župni vikar župe sv. Ivana iz Mostara.

Poslije Evanđelja koje je navijestio don Damjan, don Rajko upućuje prikladnu propovijed narodu Božjemu. Za uzor svima stavlja Gospu, jer je ona Isusova i naša majka. Osvrnuo se i na odnos prema našim zemaljskim majkama koje su dosta muke podnijele da bi nas rodile, odgojile i svemu dobrome naučile. Kažu da jedna majka za vrijeme svoga majčinskog života 3 puta obiđe kuglu zemaljsku, a možda nikad nije makla dalje iz svoga mjesta, ali je stalno na nogama od jutra do večera. Svi se možemo popravljati i biti bolji, pa je dao primjer jedne starice koja se popravila pod svoje stare dane i zavladao mir i blagoslov u njezinoj kući, pa ako se može jedna starija žena iz temelja promijeniti, a  kako ne možemo mi mlađi, odreći se svojih loših navika i poroka i živjeti po uzoru na našu nebesku majku Mariju.

Pod sv. Misom dosta se svijeta pričestilo, jer je čitavo vrijeme devetnice bila prigoda za sv. ispovijed, a pogotovo na Uočnicu Gospinu. Na kraju Mise slijedili su pozdravi, dobre želje i čestitke slavljeniku. Najprije je svoje pozdrave i čestitke don Rajku izrazila prenjska župljanka Ljiljana Žilić kroz vrlo lijepe stihove, koje je sama satkala, za ovu priliku. Don Rajko joj je na kraju zahvalio i blagoslovio je.

Zatim je don Rajku kao svome kumčetu svoju čestitku izrekao njegov krizmani kum don Damjan Raguž sljedećim riječima:

„NA OVAJ NAJVEĆI BLAGDAN MAJKE BOŽJE UZNESENE NA NEBO, VELIKE GOSPE, SVE VAS OVDJE POZDRAVLJAM I MOLIM DA NAS GOSPIN ZAGOVOR PRATI DO VJEČNOSTI!
Red je pozdraviti i čestitati mome krizmanom kumčetu, mome kumu don Rajku na četrdesetoj obljetnici njegove Mlade Mise i  njegova svećeništva.
25. lipnja davne 1961. godine don Rajko se krizmo u ovoj crkvi a ja mu bio krizmani kum. Rajku je tada bilo 8, a meni 18 godina.
Cijeli život mi je prigovarao kako sam mu za krizmu kao dar kupio koroman s ogledalom kod stolačkog bombonara kod crkve u Prenju…                                                                           .
Zaboravio je da sam mu poklonio i rubac s kojim sam mu trebao, nakon što Biskup pomaže sv. uljem, zavezati čelo, tako se to tada radilo a bilo bi bolje da se to i danas tako radi. Stegao sam mu dobro čelo te su svi sedam darova Duha svetoga ušli u glavu tako da je cijeli život svoje svećeništvo živio po nadahnuću Duha Svetoga.
Kuma je u svemu nadmašio i u tome mu od srca čestitam.
Negdje su nekad pričali kako sam ja navodno dobro propovijedao a jedna je starica rekla i to s pravom: „LAKO  MU JE KAD MU JE DON RAJKO NAPISAO”!    
DRAGI KUME, DON RAJKO!
Ovo malo šale, a sada ti ozbiljno i od srca čestitam! Čestitam ti na ČESTITOM Svećeničkom životu! Čestitam ti na zauzetosti, ozbiljnosti, veselosti i radosti, neumornosti, principijelnosti i vjernosti svome Bogu i svome narodu!
Budući da ti ovih dana nisam mogao nigdje pronaći “koroman s ogledalom” poklanjam ti sliku naše  drage crkve sv. Mihovila u Prenju, koja je vječno pod zaštitom Nebeske Majke.
Na ovom mjestu gdje danas slavimo sv. Misu ja sam prije 45  godina na današnji dan slavio svoju Ml. Misu a ti prije 40 godina.
Neka Dobri i Vječni Bog po zagovoru Njegove i naše Majke, blagoslovi ovu župu, ovaj narod, a tebi neka da još dosta zdravlja i radosti da činiš ono sto je volja Božja!
ŽIVIO I BILO TI SVE SRETNO I BLAGOSLOVLJENO!


I na kraju je svome kumčetu poklonio sliku prenjske crkve sljedećega sadržaja:

“NAJLJEPŠA CRKVA NA SVIJETU”
Mome kumčetu (kumu) don Rajku Markoviću
prigodom četrdesete obljetnice svećeništva,
poklanjam sliku naše župne crkve
u Prenju, gdje smo primili sve Sv. Sakramente
i slavili Mlade Mise!

Prenj – Dubrave, na svetkovinu Velike Gospe
15. kolovoza 2018.
Kum don Damjan Raguž“

Don Rajko je svome krizmanom kumu zahvalio i naglasio: Puno sam toga dobroga naučio u svome životu od svoga kuma i hvala mu, bio sam mu prvi kapelan u Gabela Polju, ali to je i moja prva župa u kojoj sam započeo kao svećenik. Kume, hvala ti za dobar svećenički primjer.

Na kraju je uime čitave župe, čitavog okupljenog puka i u svoje ime don Rajku čestitao i prenjski župnik don Mile Vidić i poklonio mu  križ koji su izradila karitasova djeca s posebnim potrebama i naglasio da i dalje kao i do sada don Rajko posebnu brigu vodi o onima koji su potrebni naše pomoći. Don Rajko je i župniku zahvalio i na kraju rekao: Kad budem ako Bog da za 10 godina slavio ovdje Zlatni jubilej – 50 godina svoga svećeničkog života, znate šta bi me najviše obradovalo: Kad bi tada stupila preda me dva mlada bogoslova pa rekli,: Znaš don Rajko kad si ti ono prije 10 godina slavio 40 godina svećeništva ovdje u Prenju, tada je u naše srce Gospodin Bog ubacio klicu duhovnog svećeničkog zvanja i nas smo se dvojica momčića dogodine javili našem župniku don Mili da želimo postati svećenici i on nas je poslao u sjemenište pa kasnije i u bogosloviju i evo mi smo pri kraju, dogodine slavimo mlade Mise ovdje u Prenju i zamjenjujemo vas dvojicu domaćih sinova, pa smo se mi s don Milom župnikom dogovorili da jednom od nas dvojice na Mladoj Misi propovijeda don Damjan a drugome don Rajko. E, ljudi moji što bi me to obradovalo za deset godina, više nego išta na svijetu. Bože daj da tako i bude. Hvala dobrom Bogu za dar svećeništva, hvala nebeskoj Majci što me je pratila na čitavom svećeničkom putu, jer Gospa je i majka nas svećenika. Hvala svima vama na lijepom sudjelovanju na ovoj sv. Misi, a braći svećenicima na koncelebraciji, zaključio je don Rajko.

Don Mile je je na kraju sve okupljene pozvao na zajednički domjenak pred župnom crkvom, a ministrante da podijele svima spomen-sličice našega don Rajka, ostanimo svi u razgovoru i pjesmi poslije ove svete Mise, što je vjerni puk i poslušao. Nakon misnog blagoslova, svećenici su se raspremili u sakristiji, a stolački folklor započeo je pred crkvom pučko slavlje u kolu i pjesmi u što su se uključili i ostali vjernici. Svijet se neko vrijeme zadržao kod prenjske crkve u slavlju, pjesmi i razgovoru, a onda su prenjani svoje goste pozvali na obiteljski ručak, a svećenici su otišli na slavljenički ručak u župnu kuću. Poslije je don Rajko nastavio slavlje u krugu svoje obitelji i prijatelja u rodnoj kući u Prenju, gdje nije izostala ni slavljenička torta sa svećeničkim simbolima.

Bogu hvala na ovom lijepom i jednostavnom svećeničkom slavlju, a neka nam dobri Bog podari obilato svećeničkih zvanja, dobrih i svetih svećenika koji će Radosnu vijest naviještati narodu Božjemu i dijeliti svete sakramente!