Svi Sveti i Dušni Dan u našoj župi

U petak su Svi Sveti, zapovjedna Svetkovina, sv. Mise bit će uobičajeno: ovdje u crkvi samo 1 sv. Misa u 8,00 s. ujutro, onda sam na Aladinićima u 10 s., te u Kruševu u 16,00 s.

Sv. Mise, molitve i odriješenje za pokojne u subotu na Dušni Dan uobičajeno:

Pj.Gr.Ćemal.: 8,30 M.za pokoj. R a d i m l j a: 15,20 molit.i odrij.
Pješivac N.G.: 9,30 molitva i odriješenje Centar-Spom: 15,45 molit. i odrij. i pol.vj.
Boro j e v i ć i: 10,00 molitva i odrij. Stolac-N. Gr.: 16,00 molitva i odriješenje
Prenj -Trgoviš: 11,00 Misa za moje pokoj. Stolac-St.Gr.: 16,30 molitva i odriješenje
P o p r a t i : 15,00 molitva i odriješenje Stolac–crkva: 17,00 Misa/mol.-odr.Spom.