Druga nedjelja kroz godinu – 16.1.2022.

Vjeronauk kod crkve:
– subota, 22. siječnja: osmi i deveti u 17:00 sati
– nedjelja, 16. siječnja:
– u 9:00 sati: drugi, treći i četvrti razred
– u 10:15 sati: peti, šesti i sedmi razred

Dječji zbor – „Modra rijeka“: Probe dječjeg zbora „Modra rijeka“ bit će u subotom 16

Pjevanje sa srednjoškolcima i studentima: Već sam najavljivao da ćemo krenuti sa zbornim i klapskim pjevanjem srednjoškolaca i studenata. Zbor i klapu će voditi iskusan voditelj i vrstan glazbeni pedagog.

Molitva za jedinstvo kršćana: Od 18. do 25. siječnja dani su molitve (Molitvena osmina) za jedinstvo kršćana. Molimo Boga da se kršćani ujedine.

U Župnom uredu možete nabaviti kalendara od 12 lista 3 KM. i džepnih kalendara 2 KM

CnaK: Stigla je nova CnaK pa nabavite u dnu crkve po cijeni od 4 KM.

Groblje Vidovo polje: U Župnom uredu možete kod odbornika platiti članarinu za Vidovo

 Za crkvu su dali:
– Milica Bošković povodom pokopa muža Marinka 500 maraka
– Ivana – Ivka Marić povodom pokopa muža Mate 200 maraka
– Blaško Jarak povodom pokopa supruge Dragice 200 maraka
– Djeca Nadice i Ante Marić povodom pokopa majke Nadice 300 maraka

Najava pokopa: Umrla je 28. prosinca prošle godine Mara Marčić u Ševedskoj. Pokop će joj bit u ponedjeljak u Vidovu polju u 14:00 sati.

Pokojnici: U proteklim danima umrli su: Mato Marić, Nadica – Nada Marić, Ruža Raič i Dragica Jarak. Svi su opremljeni svetim sakramentima. Za njih ćemo se pomoliti