Mala Gospa – Supatron župe: Svetkovinu Male Gospe, supatron župe, proslavit ćemo 8. rujna sa Svetom Misom u 11,00 sati. Misno slavlje predvodi don Gogo Božić. Svetkovini će prethodit trodnevnica (5, 6 i 7. rujna, tj. ponedjeljak, utorak i srijeda). Misa će bit u 19:00 sati.

Mala Gospa – ispovijed: Pučka ispovijed povodom Male Gospe bit će u utorak u 18:30 sati. Bit će dovoljno svećenika. Ispovijed će biti za sve uzraste. Molio bih svu školsku djecu i srednjoškolce da se ispovjede i pričeste.

Mala Gospa – Ministranti za trodnevnicu i Malu Gospu: Molio bih ministrante da se rasporede za trodnevnicu i Malu Gospu. Svakako obratite pozornost na procesiju povodom Male Gospe.

Mala Gospa – Čitači u trodnevnici i Maloj Gospi: Molio bih sve čitače da se organiziraju te imaju službu čitanja u trodnevnici i na Malu Gospu.

Mala Gospa – Predmolitelji pobožnosti: Predmolitelji krunice i pobožnosti u trodnevnici Maloj Gospi imat će novi krizmanici.

Mala Gospa – Procesija na uočnicu Male Gospe: Na uočnicu Male Gospe poslije Mise planiramo imati procesiju oko crkve.

Mala Gospa – Raspored pjevanja za trodnevnicu Malu Gospu:
– 5. rujna – „Vidoštačka Kraljica“
– 6. rujna – „Elizej“
– 7. rujna – „Angelus“
– 8. rujna – Veliki zbor (Kraljice, Angelus, Elizej i Folklor)

Mala Gospa – proslava: Rođendan BD Marije – Mala Gospa slavi se kao patron ili supatron u slijedećim župama: Katedralna župa u Trebinju, Ravno, Hrasno, Stolac

Upis novih prvopričesnika: Upis novih prvopričesnika imat ćemo u prvi dan trodnevnice Maloj Gospi, 5. rujna, ponedjeljak, iza Mise. Upis će bit u Župnoj dvorani.

Upis novih krizmanika: Upis novih krizmanika imat ćemo u drugi dan trodnevnice Maloj Gospi, 6. rujna, utorak iza Mise. Upis će bit u Župnoj dvorani.

Susret volontera – animatora: Susret volontera – animatora imat ćemo u nedjelju, 4. rujna u 19:00 sati. Sastanak će biti u Žzobih dvorani.

Mise radnim danom u petak i subotu: U petak i subotu Mise su u 7:00 sati.

Don Josip Marković: U nedjelju 11. rujna don Josip Marković imat će kod nas sekundicije Mlade Mise. Don Josip je imao Mladu Misu u Lug Brankovićima. Povodom don Josipova dolaska, u slijedeću nedjelju imat ćemo dvije Mise. Jedna Misa će bit u 8:00 sati, a druga koju će predslaviti don Josip bit će u 10:00 sati.
Molio bih ministrante, čitače i pjevače da se dobro organiziraju za Misu povodom don Josipova dolaska. Pjevat će Veliki zbor: Kraljice, Angelus, Elizej i Folklor.

Nastavna – školska godina: Sutra polaze djeca u Novu nastavnu – školsku godinu. Neka im bude blagoslovljen početak i za godinu dana dobara završetak. Više o polasku djece u školu pogledajte na školskom portalu.

Vjeronauk kod crkve: S vjeronaukom kod crkve nećemo započinjati odmah.

Blagoslov školske djece i njihovih torba: Blagoslov školske djece i njihovih torba imat ćemo na Malu Gospu u 11:00 sati. Na Misu neka dođu sva školska djeca, neka ponesu torbe s knjigama. Djeca će sjesti u prve klupe. Torbe će staviti ispred oltara na stepenice.

Ministranti – Upis novih ministranata: Jučer smo imali upis novih ministranata. Odaziv je bio dobar, ali bi bilo dobro da ministriraju sva muška školska djeca i srednjoškolci do završetka drugog razreda.

Masline održavanje spomenika i okoliša pobijenih na Maslinama: Na obljetnicu pokolja na Maslinama, 24. rujna (1942.), planiramo kod spomenika na Maslinama imati molitvu za pokojne, potrebno je prilaz spomeniku i prosto oko spomenika očistit. Prvi dan čišćenja bit će u petak 9. rujna u 17:00 sati. Ako bude potrebno čišćenje ćemo ponoviti i u koji drugi dan.

Glazbena radionica: Planiramo započeti rad s „Glazbenom radionicom“.
– U „Glazbenoj radionici planira se rad s djecom predškolske dobi do kraja osnovnoškolske naobrazbe.
– Prijaviti se mogu i oni učenici koji su u glazbenu školu zakasnili, a željeli bi naučiti svirati.
– Radionica će započeti rad s klavirom, gitarom i harmonikom. Rad s drugim instrumentima proširivati će se prema potrebi.
– U Radionici će se posvetiti pozornost prema solfeđu, zbornom pjevanju i pripremi djece za upis u glazbenu školu.
– Radionica će djelovati u „kući časnih sestara“.
– S djecom će u „Radionici“ raditi će Ema Raguž i Lucija Šimunović.
– „Glazbena radionica“ je honorarna. Cijene će bit kao i u drugim „Glazbenim radionicama“.
– Upisi djece u „Glazbenu radionicu“ bit će od od 5. do 11. rujna, Na ulazu u crkvu na stolu od tiska možete uzeti letak s poticajem na upis u “Glazbenu radionicu”.

Za crkvu: Marinko Papac povodom smrti i pokopa majke Vide za crkvu je dao 400 KM

Ženidbeni oglasi: Ženi se Krunoslav Rako, sin Viktorov i Nade r. Kraljević iz Vladića – Obri, župa Kostajnica, sarajevska nadbiskupija, i uzima Ivanu Krešić kćer Željkovu i Francike r. Puljić s Borojevića. Vjenčanje predviđeno 9.9.2022. u 18:00 sati. Molimo Boga da mladencima blagoslovi brak.

Ženidbeni oglasi: Ženi se Jakov Borovac sin Juričin i Bože r. Ivanković iz Trebižeta, i uzima Mateu Obradović kćer Lazarovu i Lenke (Lena) r. Matić. Vjenčanje predviđeno 8. rujna u 18:00 sati. Neka Bog blagoslovi brak našim mladencima.