Tridesetdruga nedjelja kroz godinu – 6.11.2022.

Vjeronauk kod crkve u slijedeću nedjelju – 13. studenoga
– Iza Mise u 8:00 sati:
• drugi (učionica folklora),
• treći (dvorana iza vanjskog oltara),
• četvrti (mala učionica),
• peti razred (u dvorani časnih sestara).
– Iza Mise u 9:30 sati:
• šesti i sedmi u dvorani iza vanjskog oltara
• osmi (učionica folklora)
– Deveti – krizmanici imat će vjeronauk u subotu u 18:30 sati

Susret vjeroučenika: U subotu, 12. studenog u 16:00 sati imat ćemo susret muške djece četvrtog, petog i šestog razreda.

Dječji zbor – „Modra rijeka“: Probe dječjeg zbora „Modra rijeka“ bit će u subotom 16,00 sati.

Krizma 2023.: Kod u 2023. godini kod nas će biti 11. lipnja u 11:00 sati.

Zbor mladih „Elizej“: Proba zbora mladih „Elizej“ bit će u subotu, 12. studenog u 19:00 sati.

Misijska nedjelja: Za potrebe Misija i Misionara sakupili smo: 3.150 maraka

Crkva na kamenu: Na ulazu u crkvu možete uzeti novi broj Crkve na kamenu.

Ženidbeni oglasi: Ženi se Miško Vukasović sin Božin i majke Marije r. Papac iz Graca i uzima Stojanku Perić kćer Ilijinu i Spase r. Raguž s Poprati. Vjenčanje predviđeno 12. studenoga u 17:00 sati. Mladencima neka Bog blagoslovi brak.