NAJAVA: CJELONOĆNO KLANJANJE NA VELIKI ČETVRTAK U Svetoj noći s Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro, organiziramo u našoj crkvi Cjelonoćno klanjanje pred Presvetim.

Čitavu će se noć pred Presvetim izmjenjivati naši mladi: apostoli i ostala naša mladež, a vi možete dolaziti preko cijele noći kad je kome zgodno i u tišini moliti za svoje potrebe, možete dolaziti pojedinačno, obiteljski, grupno, kako želite.

Molitva u tišini pred Presvetim Sakramentom, na oltaru sv. Josipa.


Raspored noćnog klanjanja s
Velikog Četvrtka na Veliki Petak od 8,00 s. na večer do 8,00 s. ujutro

20:00 – 20:30
DUMO I ČASNE SESTRE
20:30 – 21:00 apostoli Krešimir Goluža i Matej Raguž
21:00 – 21:30 apostoli Marko Raguž i Vide Papac
21:30 – 22:00 apostoli Anđelo Perić i Damir Marić
22:00 – 22:30 apostoli Smiljan Raguž i Bojan Raguž
22:30 – 23:00 apostoli Ivan Raguž i Dražan Raguž
23:00 – 23:30 apostoli Boško Šutalo i Jakov Pažin
23:30 – 00:00
mladi Marin Perić i Juraj Šutalo
00:00 – 00:30 mladi Ante Bošković, Domagoj Perić i Hrvoje Marijanović
00:30 – 01:00 mladi Jelena Marić i Andrijana Pažin
01:00 – 01:30 mladi Mirko Marić i Toni  Katić
01:30 – 02:00 mladi Karlo Rosić i Emma Raguž
02:00 – 02:30 mladi Nikola Raguž i Kristijan Šutalo
02:30 – 03:00 mladi Marko Bošković i Matej Šutalo
03:00 – 03:30 mladi Nikola Vujnović i Željko Marković
03:30 – 04:00 mladi Matea Pažin i Gabrijela Džakula
04:00 – 04:30 mladi Josipa Bošković i Božena Marić
04:30 – 05:00 mladi Karla Maslać i Sara Maslać
05:00 – 05:30 mladi Ivan Brać i Zora Maslać
05:30 – 06:00 mladi Ana Šutalo i Lucija Radić
06:00 – 06:30 mladi Ivana Raguž i Mia Kalfić
06:30 – 07:00 mladi Karla Butigan i Katarina Obradović
07:00 – 07:30 mladi Željana Krešić i Ivana Krešić
07:30 – 08:00

DUMO I ČASNE SESTRE – završetak klanjanja